Jdi na obsah Jdi na menu

AKTUALITY

znovu-ot.-m2.jpg

 

mail   18.8. 2020 MATEŘSKÁ ŠKOLA  

OZNÁMENÍ O VÝŠI ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školné pro rok 2020/2021 je stanoveno ve výši 620,- Kč za kalendářní měsíc.

Informace ke způsobu úhrady:

     Školné je hrazeno za aktuální běžný měsíc ve výši 620,-Kč. Děti, které dosáhnou předškolního věku t.j. 6 let do 31.8.2021 budou od školného zproštěni.
       Platbu školného proveďte nejlépe přes navedený trvalý příkaz k úhradě na 11 plateb (9/20 – 07/21) se splatností do 20. dne v měsíci na číslo účtu Mateřské školy Máj 1772571369/0800, jako  variabilní symbol prosím uveďte prvních 
6 čísel rodného čísla dítěte a do poznámky vepište i jméno dítěte.

       Z důvodu přetrvávající situace s Covid-19 školné nelze hradit v hotovosti.

V případě dotazů:

Email: msmaj.ekonom@seznam.cz

Mobil: +420 734 510 408

Zpracovala: Petra Bordovská

Schválila: Mgr. Jana Vrbová, ředitelka MŠ

 

 

mail   31.8. 2020  PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

             

 

  
Milá maminko, milý tatínku,

 

vítáme Vás i Vaši holčičku nebo Vašeho chlapečka (nebo oba?) v našem právním subjektu Máj, který sdružuje čtyři mateřské školy – K. Čapka, kde je ředitelství právního subjektu, Vančurova, Jubilejní a Loučka. 
Rády bychom Vás v krátkosti seznámily s prostředím našich mateřských škol a programem, který jsme pro Vaše děti připravily.

Právní subjekt Máj má 12 tříd, z toho 10 tříd běžných, 2 třídy pro děti s logopedickou vadou (logopedické třídy). Do MŠ přijímáme i děti se zdravotním postižením, které potřebují speciální péči. O děti pečuje  26 učitelek,  a 10 asistentů.

Budovy mateřských škol jsou obklopeny velkými zahradami. Zahrady nám svou vzrostlou zelení zajišťují optimální klima i v letních parnech. Máme dostatek prostoru pro volný pohyb dětí, na jaře poznáváme změny v přírodě, v létě se otužujeme, na podzim se kocháme jeho barevností a využitím přírodnin, v zimě bobujeme na svahu, apod. Zahrada je vybavena dřevěnými hracími prvky. 

Vzdělávací program mateřských škol je velmi bohatý a pestrý. Tomu odpovídá i jeho název – 

JSME MALÍ, ALE ŠIKOVNÍ  -  MŠ K. ČAPKA 6

ČLOVÍČKOVA PLAVBA ZA DOBRODRUŽSTVÍM  - MŠ VANČUROVA 36

SVĚT S PASTELKOU  - MŠ JUBILEJNÍ 1

ORLÍCI – MŠ LOUČKA 115

Jsou v něm zahrnuty všechny běžné činnosti, které zvládnou děti ve věku od 3 do6 let a je doplněn dalšími aktivitami, kterých se děti mohou účastnit podle svých schopností a svého zájmu:
Pravidelné aktivity:
Dětem jsou nabízeny různé aktivity, pomocí kterých mohou rozvíjet své předpoklady a nadání v dané oblasti. Jsou to aktivity pohybové, estetické, hudební apod.. Aktivity jsou dětem nabízeny v několika centrech nebo koutcích.
Zpracovaný  „ Školní vzdělávací program“ je vyvěšen v šatnách a vy si jej můžete prostudovat.

Informace o platbách v MŠ:  

1. Školné se platí v daný měsíc nejpozději do patnáctého v měsíc, a to převodem na účet, kde variabilní symbol je jméno dítěte nebo rodné číslo dítěte bez čísel za lomítkem
2. Stravné se hradí zálohově, měsíc dopředu  u vedoucí školní jídelny nebo převodem na účet, částka stravného je vždy vyúčtována zpětně a přeplatek je vrácen.


Co děti v MŠ potřebují:

● oblečení do třídy
● oblečení ven na zahradu
● papuče
● pyžamo
● hrníček na pití
● náhradní oblečení (při polití, počůrání apod.)
● gumáky, pláštěnku
● kartáček na zuby, pastu
● papírové kapesníčky
● ostatní požadavky dle jednotlivých tříd


Provozní informace:

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin. Děti přichází do MŠ  do 8:00 hodin, aby nebyl narušen stávající program v MŠ, pozdější příchod je možno dohodnout s třídními učitelkami. Děti se omlouvají nebo přihlašují  do MŠ den dopředu nebo do 6.30 hod daného dne osobně nebo telefonicky. Odchod dítěte z MŠ po obědě oznámí rodiče ráno učitelce. Odpoledne zpravidla odchází děti kdykoli po 14:30 hodině (po odpočinku a svačině), nejpozději však do 16.00 hod.
Organizační pokyny pro rodiče jsou uvedeny ve školním řádu. 

Jakékoli další dotazy Vám zodpoví ředitelka mateřské školy Mgr. Jana Vrbová, zástupkyně ředitelky školy Jitřenka Machulová a vedoucí učitelky na jednotlivých mateřských školách právního subjektu MŠ Máj.

Telefon do MŠ:   556 709 161
e-mail:
msmaj@seznam.cz
www.msmaj.estranky.cz

Těšíme se na spolupráci.

 

 

mail   17.8.2020 MATEŘSKÉ ŠKOLA

Vážení rodiče,

Rádi bychom Vás v předstihu informovali o personálních změnách na našich odloučených pracovištích, které nastanou od nového školního roku z důvodu nutné reakce na řadu nových legislativních změn a také z důvodu organizačních změn školy, vyplývajících např. z odchodu na důchod, návratu po rodičovské dovolené nebo z důvodu skloubení požadavků a přání pedagogů.       

                                                                laugh                                                                                                                                            

Aktuální seznam zaměstnanců od 1.9.2020

třída

Pedagogové:

Asistenti pedagogů

Provozní zaměstnanci

I. MŠ Loučka

Orlíci

Bc. Palacká Jana

Mgr. Vošlajerová Eva

Matýsková Renáta

Tomanová Dana

Dohnalová Jarmila

II. MŠ Jubilejní

Koťátka – nyní Barvičky

Mgr. Smětáková Kateřina

Mgr. Štalmachová Jana

Honešová Veronika

Kopicová Monika

 

Motýlci – nyní Pastelky

Hábová Hana

Šenková Petra

Spišáková Alena

Kozlová Alena

III. MŠ Vančurova

Námořníci

Postová Ivana

Štěpánová Eva Dis. (Mgr. Hanáková zastup po dobu nemoci do 11/2020)

Tihelková Marie

Pospěchová Helena

 

Robinsoni

Mgr. Benešová Markéta

Kalužová Veronika

Tkadlecová Marcela

 

 

Delfínci

Bc. Mikušiáková Sylva

Slavíková Táňa

Matušková Lucie

Gabrhelíková Marcela

 

Plavčíci

Bláhová Zuzana

Mgr. Štecherová Monika

 

Beňová Jana

 

IV. MŠ K. Čapka

Motýlci

Bc. Gabčo Andrea

Bc. Jeřábková Andrea

 

Panáčková Kateřina

 

Květinky

Machulová Jitřenka

Mgr. Nohavicová Pavla

Mgr. Vrbová Jana

Šperlichová Veronika

Richterová Romana

 

Koťátka

Bc. Jurková Růžena

Urbanová Gabriela

Šimurdová Jarmila (školní asistent + uč.)

Denisa Kutějová, Dis.

 

 

Berušky

Bc. Seifertová Lenka

Mgr. Sýkorová Svatava

 

 

 

Sluníčka

Mgr. Besedová Jana

Ing. Sojaková Monika

 

Goldová Alena

 

I když jsou tyto změny plně v kompetenci ředitele, víme, že vás důvody změn zajímají a můžete si je dohledat viz níže. smiley

MŠ Loučka – beze změn

MŠ Jubilejní   

I.  tř. KOŤÁTKA: Z důvodu odchodu do důchodu vedoucí učitelky Dagmar Červenkové, byla po konkurzu na pozici vedoucí učitelky jmenována p. uč. z MŠ Vančurova -  Jana Štalmachová (Střítezská). Asistentka pedagoga Alena Spišáková přechází do třídy Motýlků a nově zde nastoupí asistentka pedagoga z MŠ Vančurova p. uč. Veronika Honešová.

II. tř. MOTÝLCI: Asistentka pedagoga Barbora Bartoňová přechází na jiné pracoviště a dále ze třídy Koťátek zde přechází asistentka pedagoga Alena Spišáková.

 

MŠ Vančurova

I. tř. NÁMOŘNÍCI: Stávající vedoucí učitelku Evu Štěpánovou zastupuje po dobu její dlouhodobé nemocenské na postu vedoucí učitelky p.uč. Markéta Benešová ze tř. Robinsoni a jako vyučující ji bude zastupovat po dobu nemoci p. uč. Hana Hanáková ze tř. Robinsoni. Z důvodu odchodu (studium) končí také asistent pedagoga Matyáš Beneš a Michaela Udvarosová, která přechází na jiné pracoviště.

P. uč. Mgr. Jana Štalmachová (Střítezská) vyhrála konkurz na pozici vedoucí učitelky MŠ Jubilejní, kde odchází spolu s asistentkou pedagoga Veronikou Honešovou. Nově do třídy přestoupí p. uč. Ivana Postová ze třídy Robinsoni a p. asistentka pedagoga Marie Tihelková, která přechází ze třídy Plavčíků.

II. tř. ROBINSONI: odchází asistentka pedagoga Hana Hanáková, která bude zastupovat jako učitelka ve třídě Námořníků po dobu dlouhodobé nemocenské vedoucí učitelky Evy Štěpánové. Nově zde nastoupí p. uč. Veronika Kalužová z MŠ K. Čapka.

III. tř. DELFÍNCI: na jiné pracoviště odchází p. uč. Lenka Cholevová a po rodičovské dovolené se vrací p. uč. Táňa Slavíková.

IV. tř. PLAVČÍCI: Asistentka Marie Tihelková přechází do třídy Robinsoni.

 

MŠ K. Čapka: 

I. tř. MOTÝLCI – do třídy Květinek přechází asistentka pedagoga Veronika Šperlichová a p. uč. Monika Sojaková přechází do třídy Sluníček, nově zde nastoupí p. uč. Andrea Gabčo

II. tř. KVĚTINKY –  přestupuje zde asistentka pedagoga Veronika Šperlichová ze tř. Motýlků

III. tř. KOŤÁTKA  –  nastupuje zde asistentka pedagoga Denisa Kutějová, Dis. a na půl úvazku zde bude p. uč. Jarmila Šimurdová, která působí také jako školní asistent.

IV. tř. BERUŠKY - beze změn

V. tř. SLUNÍČKA –  nově nastoupí p. uč.  Monika Sojaková ze třídy Motýlků a do třídy Motýlků přestupuje p. uč. Andrea Gabčo.

Aktuální stav najdete také na webu školy u charakteristik tříd na jednotlivých odloučených pracovištích spolu s odkazy na videa tříd.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaše pochopení, podporu a věřte, že uděláme maximum pro to, abychom nové změny všichni zvládli ke spokojenosti Vás i Vašich dětí.

V případě potřeby se můžete kdykoliv obrátit na třídní učitelky nebo vedení školy.

  Za celý tým MŠ Máj     Mgr. Jana Vrbová (ředitelka)

 

 

 

 

 

mail  10.7.2020   MŠ VANČUROVA   

Vážená paní ředitelko,

touto cestou bych chtěla moc poděkovat a pochválit paní učitelky a asistentky z MŠ Vančurova. Jsou velice hodné, ochotné, veselé, laskavé a energetické. Jsem velice spokojená a hrozně ráda, že syn Daniel navštěvuje právě Vaši školku.

Když Dany v září nastupoval, neuměl moc mluvit a díky skvělým učitelkám a jejich trpělivosti se rozmluvil krásně již během 2-3 měsíců.

Dále bych chtěla pochválit mimoškolní aktivity jako byl např. maškarní bál - naprosto úžasný.

Moc se těšíme na příští školní rok.

Přeji Vám a všem pedagogům krásné a slunečné prázdniny.

S pozdravem maminka Daniela Koloničného

oddělení ROBINSONI - MŠ VANČUROVA

Veronika Urbanová

 

 

mail   1.7.2020

"Ahojte milé holky,

skončil poměrně náročný školní rok a začíná zasloužená dovolená, vytoužené prázdniny a já bych Vám moc ráda všem ještě jednou poděkovala, protože včera na závěrečném posezení jsme se bohužel nesešli úplně všichni. Moc mě mrzí, že jsem Vám nemohla poděkovat osobně, tak činím alespoň touto cestou smiley. Vím a chápu, že ne vždy se to všem hodí, tak přijměte můj dík a ráda se s Vámi setkám při další společné akci na podzim, na kterou se už teď těším....smiley 

Moc všem děkuji a oceňuji Vaši ochotu, loajalitu, vstřícnost, týmovou spolupráci a Vaši kolegialitu a podporu, bez které by to nešlo a přeji, aby nový školní rok byl pro všechny radostně pohodový smiley

Děkuji všem, kteří si udělali čas a včera přišli a přispěli vynikajícími dobrůtkami a dobrou náladou k neformálnímu vzájemnému "pokecu" a pobavení se. Bylo mi s Vámi moc fajn a díky za ten týmový duch, kterého si moc cením.

Mějte všichni příjemnou dovolenou a krásné prázdniny....Jana"

mail  29.6.2020

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

    Dobrá nálada, přátelská atmosféra, hory smíchu a vzpomínek na uplynulý školní rok…to jsou atributy společného setkání zaměstnanců všech středisek MŠ Máj. I když každá z nás pracujeme v jiném prostředí či na jiné pracovní pozici, spojují nás společná témata, ať už radostná či ta méně radostná. Tato setkávání nám slouží k tomu, abychom ještě více prohloubili naše kolegiální a přátelské pouto, což se také stalo v míře více než vrchovaté. Počasí si s námi sice malinko zahrávalo, ale i přesto jsme se rozešli s úsměvem na tváři a se vzájemným přáním krásně prožité dovolené, abychom mohli s plným elánem vstoupit do nového školního roku a být pro děti těmi nejlepšími…

Kolektiv MŠ

1593462435047--1-.jpg

 

8.7.2020 MŠ VAMČUROVA

Moc vám dekujeme za krásné roky strávené ve školce, Mireček udělal velké pokroky a za to děkujeme vám. Mireček nastupuje v září do školy na Dlouhou speciální. Tak vám chceme vám všem moc poděkovat a určitě se přijdeme za vámi podívat do školky 

 

 

 

2.7.2020 MŠ JUBILEJNÍ

 Vážená paní ředitelko,

   velice ráda, bych vyjádřila obrovské díky za skvělý přístup p. učitelek v oddělení motýlků v MŠ Jubilejní.. V prvé řadě jim mnohokrát děkuji za vstřícnost a vždy velice milou komunikaci, při domlouvání se s námi rodiči a také za jejich profesionální přístup, ochotu, možnost jakékoliv konzultace, otevřenost a velmi příjemné jednání. Chci zároveň moc poděkovat za upřímný zájem naslouchat dětem a velice aktivní  přístup při veškeré organizaci, práci s nimi a za připravenost i schopnost podnikat aktivity vždy společně s dětmi, sdílet s nimi a být pro ně při řadě aktivit partnerem, nebo přímo spoluhráčem.  Vím, že děti si ve školce mají nejen hrát, ale také  naučit, i pochopit a umět použít, proto jim předávají denně něco nového, naučného, zábavného a krásného, co si uchovají v paměti, pro  nástup do základních škol i budoucí život.. Asi jako každého rodiče, mě těšilo, když jsem viděla, že dcerka chodila do školky vždy ráda. Z pohledu rodiče si velmi cením  vysokého pracovního nasazení celého kolektivu MŠ Máj, v takto těžkých podmínkách, které byly. Díky vám všem, jsme období pandemie skvěle zvládly.

přeji Vám i celému Vašemu týmu krásné, pohodové a slunečné letní dny, plné relaxace a odpočinku. A těšíme se na další školní rok, plný aktivit a radosti.

S pozdravem

Jana Černochová 

maminka Dianky Kozákové  z nejlepšího oddělení Motýlků, pod vedení prima p. učitelek Haničky a Peťky

 

mail  02.7.2020 MŠ K. ČAPKA

Milé paní učitelky, 

    přemýšlela jsem, jak vůbec začít, a tak tedy začnu od milé paní ředitelky, která se snaží vyjít vstříc jak rodičům, tak školce a na prvním místě dětem, je ochotná a vše řeší profesionálně, přes zástupkyni paní učitelku Jitřenku, která byla zároveň paní učitelkou mému synovi,  dále pak všechny paní učitelky, kde vyzdvihnu paní učitelku Pavlu, která byla také u mého syna, tetu Romanku, která se moc hezky starala o naše dětičky a udržovala vše v čistotě a má vždy úsměv na tváři, až po paní kuchařky, které nevím co dávají do jídel za přísady, že syn snad vždy vše snědl, ještě si chodil přidat a doma mi povídal, že ve školce mají nejlepší jídla (doma zelí a špenát nejí smiley, a všechny další zaměstnance školky, kteří mají podíl na jejím chodu. 

Bohužel nastal čas, kdy nám začíná nová etapa našeho života a náš malý Vojtíšek se stane školákem. Věřím, že na školku budeme dlooouho vzpomínat, lépe jsme si totiž vybrat nemohli. 

Chtěla bych Všem moc poděkovat, za ochotu, vstřícnost a trpělivost, za to, že paní učitelky Květinek přijaly našeho Vojtíška, jako vlastního. Paní učitelka Pavla a Jitřenka jsou skvělé, milé, ochotné, bezkonfliktní a určitě na správném místě.smiley

Děkujeme za spoustu zážitků, výletů různých akcí jak  rodiči tak bez. Obdivuji Vaši vytrvalost stále vymýšlet nové aktivity a předávat dál své nápady. Ta radost dětí, jejich rozzářená očička je pak to nejvíc a ony Vám to co pro ně děláte tímto vrací zpět.

Koukala jsem na fotky z poslední akce Výlet na Bílou spojenou s pasováním školáků a můžu říct, že jsem měla husí kůži jen z těchto krásných fotografií. Mrzelo mě, že situace nedovolila, aby se zúčastnili i rodičové, ale Vojtíšek přijel plný zážitků a dle fotografií byla tato akce nádherná. 


Ještě jednou děkujeme s Vojtíškem za všechno, Mateřská škola jste báječná a já budu pevně doufat, že se k Vám za rok dostane náš mladší syn František smileysmiley Nasadili jste totiž hodně vysokou laťku.smiley


Přeji Vám pohodové prázdniny plné klidu a odpočinku. A za rok doufám na viděnou smiley

 

Marcela Roháčková a Vojtíšek

 

mail 30.6.2020 MŠ K. ČAPKA

Vážená paní ředitelko, milé paní učitelky,

moje mladší dcera Eva nastupuje v září do první třídy a tím pro nás nastal také smutný čas rozloučení se s naší milovanou MŠ.

Chtěla bych touto cestou poděkovat, ne jen paní učitelce Jitřence a paní učitelce Pavle, které měly moje děti na starost, ale celému kolektivu zaměstnanců MŠ.

Zpětně musím zhodnotit, že jsme měli velké štěstí, že naše dcery mohly navštěvovat právě tuto školku. Ochota, vstřícnost, laskavost, profesionalita a hlavně chuť neustále vymýšlet něco nového - to je MŠ Karla Čapka. 

Co obzvláště oceňuji, je nadšení a energie, se kterou byly pořádány mimoškolní aktivity - ať už šlo o maškarní ples, lampiónový průvod, den rodiny na zahradě, broučková noc, lyžáček a spousta dalších. 

Na schůzkách klubu rodičů jsem byla často až překvapená s jakou trpělivostí a pochopením řeší paní učitelky některé malicherné představy a přání rodičů. 

Myslím, že pro stížnost nejde člověk nikdy daleko a na chválu nezbývá čas ani prostor. Tak tady jedna pochvala je a je opravdu velká!

Naše chvála míří také do školní kuchyně, na kterou bude především mladší dcera Evička s láskou vzpomínat.

Ve školce vždy panovala pohodová rodinná atmosféra, dcery do ní chodily rády a za to vám všem děkujeme!  

 

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do dalších let

Hana Hudečková (maminka Ivušky a Evičky)

 

mail  29.6.2020 MŠ VANČUROVA

Vážená paní ředitelko,

 rádi bychom touto cestou veřejně poděkovali všem zaměstnancům Mateřské školy Vančurova, kterou po tři roky navštěvoval náš syn Daniel. Oceňujeme práci všech paní učitelek, které se dětem věnují, a vážíme si jejich vstřícného přístupu. Ve školce panuje přátelské klima, paní učitelky budují mezi dětmi kamarádství a učí je těm nejdůležitějším věcem pro život, jako jsou slušnost, ochota pomáhat, empatie k ostatním dětem, nebýt lhostejný k okolnímu světu, vážit si přírody a věcí kolem nás. Daneček chodil i do jiných mateřských školek  a proto máme srovnání a vidíme, že to, co paní učitelky v MŠ Vančurova pro děti dělají, není úplně běžný standard. S ohledem na zvídavost dětí, která je v tomto věku velmi silná, jsme toho názoru, že MŠ Vančurova přispívá k budování kladných povahových rysů u svých žáčků, což je zejména v dnešní době, kdy kolem nás často panuje lhostejnost, lenost, pohodlí a vlastní prospěch jednotlivců, velmi pozitivní skutečnost.

Děkujeme tedy všem zaměstnancům Mateřské školy Vančurova za krásné tři roky v životě našeho syna.

S pozdravem

 Martin Hanáček

Markéta Matoušková

 

mail  26.6.2020 MŠ VANČUROVA

Dobrý den paní ředitelko,

chtěla bych touto cestou vyjádřit pochvalu a poděkování Vašim pedagogům, asistentům i dalšímu personálu školky. 

Jsem velmi spokojená, jak s výukou, přístupem a řešením problémů s dětmi s nějakou diagnózou. Vždy se dokážou přizpůsobit situaci a vše vyřešit.

Vaše akce pro děti jsou vždy perfektní. 

Už se těším na příští školní rok 

 

Maminka Tomáše Bušiny

ROBINSONI VANČUROVA

Mirka Bušinová

 

mail  23.6.2020 MŠ VANČUROVA

Dobrý den paní ředitelko,

chtěla bych tímto poděkovat všem p. učitelkám a p. asistentovi od Námořníků v MŠ Vančurova za nadstandartní péči syna Jiřího..
 
Když syn v září nastoupil do školky, tak téměř nemluvil a díky trpělivosti a profesionalitě všech p. učitelek dělá každý den velké pokroky.
 
Tímto ještě jednou děkuji. 
 S pozdravem maminka od malého námořníka 

 

mail  27.5. 2020   MŠ K. ČAPKA

Dobrý den,

ráda bych poděkovala paní učitelce Svaťce a paní učitelce Lence z odd. Berušky MŠ Karla Čapka v Novém Jičíně za úžasnou práci a lidský přístup.
Dovoluji si přiložit koláž, kterou jsme s dcerkou Nikolkou vyrobily z krásných kresbiček vytvořených letos pod vedením těchto dvou výborných pedagožek.

Se srdečným pozdravem.
Mgr. A. Bolomová

 

kolaz.jpg